• Tất cả
 • @toichiase
 • Gắn thẻ @toi
FLYPRO 15/02/2019
more
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
FLYPRO 15/02/2019
more
 • 1.	Luyện cách hát âm rõ ràng
  Tròn vành rõ chữ
 • Tập tạo sức truyền cảm
 • Ngữ điệu
  Ghi âm lại khi luyện tập
 • Tập lấy hơi từ bụng
 • Luyện mở khoang miệng
  Luyện tốt, sau này sẽ tự tin khi hát karaoke
 • Học thanh nhạc
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ