• Tất cả
 • @toichiase
 • Gắn thẻ @toi
FLYPRO 15/02/2019 43
more
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
FLYPRO 15/02/2019 29
more
Mở liên kết
 • 1.	Luyện cách hát âm rõ ràng
 • Tập tạo sức truyền cảm
 • Ngữ điệu
 • Tập lấy hơi từ bụng
 • Luyện mở khoang miệng
 • Học thanh nhạc
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ